Zasób 1

Przetargi

12
18°C
LIVE
ikona kamery

Rekreacyjna Arena Czarnego Gronia

OGŁOSZENIE
o prowadzeniu postępowania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy  realizacji zadania inwestycyjnego w trybie zasady zachowania konkurencyjności

Inwestycja jest planowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

Czarny Groń Sp. z o. o. Sp. k., Osiedle Praciaki 91, 34-125 Rzyki
zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: p.n.: „Rekreacyjna Arena Czarnego Gronia – budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w gminie Andrychów w postaci międzypokoleniowego rowerowego centrum aktywnego wypoczynku”  w trybie zasady zachowania konkurencyjności

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa Kompleksu torów rowerowych typu pumptrack różniących się od siebie poziomem trudności oraz rodzajem użytych materiałów. 

2.Przedmiotem zamówienia jest budowa wieży do skoków ze ścianką wspinaczkową

PUMPTRACK

Ogloszenie o postepowaniu_Pumptrack

zalacznik_nr 1-formularz_oferty_Pumptrack

zalacznik_nr 2-wykaz_osob_bud_Pumptrack

zalacznik_nr 3-wykaz_wykonanych_robot_bud_Pumtrack

zalacznik_nr 4- powiazania_Pumptrack

zalacznik_nr 5-zakres_zadan_pow_podwyk_Pumptrack

zalacznik_nr 6-umowa Pumptrack

WIEŻA

Ogloszenie o postepowaniu_Wieża

zalacznik_nr 1-formularz_oferty_Wieża

zalacznik_nr 2-wykaz_osob_bud_Wieża

zalacznik_nr 3-wykaz_wykonanych_robot_bud_Wieża

zalacznik_nr 4- powiazania_Wieża

zalacznik_nr 5-zakres_zadan_pow_podwyk_Wieża

zalacznik_nr 6-umowa Wieża

Pingwin

OGŁOSZENIE
o prowadzeniu postępowania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy  realizacji zadania inwestycyjnego w trybie zasady zachowania konkurencyjności

Inwestycja jest planowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

Czarny Groń Sp. z o. o. Sp. k., Osiedle Praciaki 91, 34-125 Rzyki
zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Edukacyjna strefa Pingwina – budowa infrastruktury edukacyjno- rekreacyjnej w gminie Andrychów w postaci międzypokoleniowego centrum aktywnego wypoczynku” w trybie zasady zachowania konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania ofertowego jest budowa Edukacyjnej Strefy Pingwina. Będzie to edukacyjno-integracyjny plac zabaw, w którym woda jest niezbędnym elementem do zabawy, eksperymentowania i poznawania praw natury. 

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM  POSTĘPOWANIU OFERTOWYMI WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij