Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Polityka prywatności i stosowania plików cookies

1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Czarny Groń (dalej: Serwis).

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Czarny Groń Sp. z o.o Sp. K., Rzyki 34-125, Rzyki, os. Praciaki wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5512615606 (dalej: Administrator). Dane kontaktowe: adres do korespondencji j.w.

3.    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
 

·      adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych w
Czarny Groń Sp. z o.o. Sp.k. Rzyki, Os. Praciaki 91; 34-125 Sułkowice

·      adres emai: iod@czarnygron.pl

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Administrator przetwarza podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu:

a.    umożliwienia kontaktu i udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego – na podstawie art.6 ust. 1 lit. F RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora;

b.    w celu realizacji zapisu na Newslettera i jego przesyłania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora;

c.    przyjęcia rezerwacji pokoi lub innych obiektów noclegowych przy użyciu systemu rezerwacji online – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

d.    realizacji usług świadczonych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

e.    marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji lub składania zapytania przez formularz kontaktowy. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłanie takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora; podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku zgoda Klienta (użytkownika) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

f.     w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa podatkowego, rachunkowości i innych przepisów prawa, np. wystawianie i przechowywanie faktur czy też udzielanie odpowiedzi na reklamacje – art.6 ust. 1 lit. c. RODO

g.    w celu dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora.
 

7.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy (rezerwacji bądź usługi) a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie i realizację.

8.      Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa) oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.

 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez następujący okres:

- w przypadku określonym w pkt. 6 ppkt. a – przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy też prowadzenia korespondencji;

- w przypadku określonym w pkt. 6 ppkt. b – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera,

- w przypadku określonym w pkt. 6 ppkt. e - do momentu wycofania zgody,

- w przypadku określonym w pkt. 6 ppkt. c, d oraz f – przez okres trwania współpracy czy realizacji rezerwacji lub usługi i/lub okres obowiązywania umowy oraz okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania współpracy/usługi//umowy i/lub czynów niedozwolonych.

 1. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.
 2. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 3. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora,  użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.
 4. Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Żądanie realizacji praw wskazanych powyżej użytkownik może zgłosić na adres e-mail lub na adres do korespondencji Inspektora Ochrony Danych wskazany w pkt.2.
 6. W celu wykonania swoich praw wskazanych użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres iod@czarnygron.pl

1)    Każdy użytkownik serwisu ma prawo wnieść skargę w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 2. Przy pierwszej wizycie na stronie Czarny Groń użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
  1. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  2. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 5. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:
  1. pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
  2. pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
  3. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania
  4. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania
  5. narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy
  6. pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.
 6. Niektóre pliki “cookies” mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i systemu rezerwacji online jedynie w celu:
  1. doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji
  2. analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy
 7. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu.
  O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

 

Zarządzaj ustawieniami plików cookies
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane